Bobnasti peskalni stroji

- Stroji z jekleno gosenico. Volumen šarže do 2.000 l.
- Stroji z gumijastim trakom. Volumen šarže do 500 l.